جهت خرید و سفارش آنلاین محصولات سیگواریس اینجا کلیک کنید

لطفا در هنگام سفارش محصولات سیگواریس به موارد ذیل توجه نمایید:

– جورابهای سری ۵۰۰ تنها در کلاس فشار ۲ و ۳ موجودند. مدلهای سری ۵۰۰ عبارتند از زیر زانو، نیمه ران، بالای ران، تک پا، شلواری و آستین . قدهای موجود: short و long
– جورابهای کتان فقط در کلاس فشار ۱ و ۲ موجودند. در مدلهای زیر زانو و انتهای ران و قد normal و long.
مدل زیر زانوی آن در کلاس فشار ۱، پنجه بستۀ مشکی نیز دارد.
– جورابهای TFS تنها در کلاس فشار ۱ و ۲ موجودند. در مدلهای زیر زانو و انتهای ران
– جورابهای کامفورت، در کلاس فشار یک و دو و تنها در مدل شلواری موجود میباشند. قد normal و long

جداول اندازه گیری محصولات سیگواریس برای گروه های مختلف:

جدول اندازه گیری مختص جورابهای سری ۵۰۰  و جدول قد پا ( short – long) 

جدول اندازه گیری مختص جورابهای  TFS و جدول قد پا ( short – long)

جدول اندازه گیری مختص جورابهای کتان و کامفورت و جدول قد پا ( normal – long)

جدول اندازه گیری مختص Thrombo-X

جدول اندازه گیری مختص آستین